SEADUSED

  1. Seadme ohutuse seadus (Redaktsiooni jõustumise kuupäev 01.07.2015)
  2. Mõõteseadus (Redaktsiooni jõustumise kuupäev 01.01.2015)
  3. Elektrituruseadus (Redaktsiooni jõustumise kuupäev 15.07.2016)
  4. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (Redaktsiooni jõustumise kuupäev 01.07.2016)

MÄÄRUSED

  1. Määrus nr. 85  “Mõõtja erialase pädevuse hindamise ja tõendamise kord (Redaktsiooni jõustumise kuupäev 13.10.2016)
  2. Määrus nr. 73  “Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded” (Redaktsiooni jõustumise kuupäev 01.07.2015)
  3. Määrus nr. 74 “Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded” (Redaktsiooni jõustumise kuupäev 01.07.2015)